Alla människor upplever ibland att tillvaron känns lite jobbig. Det kan handla om psykisk ohälsa eller stress i allmänhet, eller helt enkelt att man känner att man tappat fotfästet en aning. Det är då man kan söka hjälp hos kunniga terapeuter liksom att pröva olika former av terapi för att hitta det som passar just en själv. Alla har sina personliga preferenser och individuella behov, och det är just därför som det finns en myriad av terapiformer i världen. Vissa av dessa går särskilt ut på att man betonar vissa sinnen.

Aromaterapi

Doftsinnet är ett av våra mest underskattade sinnen när det handlar om terapi då de mer traditionella skolorna handlar om att tala och lyssna. Trots det vet vi att olika lukter och dofter kan gen mycket starka associationer till olika situationer, liksom minnen som går långt bak i tiden. Aromaterapi handlar om att man får uppleva olika dofter, antingen i form av aromatiska oljor som man blir masserad med eller doftljus som man mediterar till. Genom att låta sig uppleva dofter som man associerar med harmoni och inre ljus kan man använda aromen som ett verktyg till att må bättre i själen.

Filmterapi

Att se en film kan trigga många olika känslor i en människa och detta har man sedan 90-talet utforskat i så kallad cinematerapi som, precis som namnet antyder, går ut på att man ser på film i terapeutiskt syfte. Här är det alltså synen och hörseln som framför allt verkar, och man kan uppleva mycket starka känslor beroende på vad man ser. Terapeuten väljer vilka filmer du skall se beroende på din situation; har du dåligt självförtroende kan det bli en peppande film om att klara av saker i livet och är det alkoholen du har problem med är en film om hur en människa klarat sig ur beroendet mer lämplig.