När en människa mediterar kommer hon i kontakt med ett annorlunda medvetande än det hon lever med dagligen. En mediterande person försätter sig i något som kan liknas vid trans eller lätt sömn, samtidigt som hon är fullt medveten. Tanken är att man skall skala bort allt det onödiga, som stress, måsten och oro och under en stund låta sig befinna sig i totalt lugn.

Den första meditationen

Det finns många olika metoder att uppnå detta och är man nybörjare kan det passa att börja med något relativt enkelt i det egna hemmet. Man kan exempelvis lägga sig i soffan eller sängen i ett lugnt och någorlunda mörkt rum och om man tycker att det är jobbigt med total tystnad kan man sätta på lite avkopplande musik som man gillar. Man börjar sedan med att knipa sina tår i några sekunder och sedan slappna av ett antal gånger. Efter det spänner man hela foten, sedan vaderna, sedan låren och arbetar sig uppåt tills det är ansiktets tur. Efter att man spänt varje muskel i kroppen och låtit den slappna av har man jobbat sig igenom hela sin fysiska existens rent praktiskt. Detta är den första meditationen då man under sessionens gång sysselsatt sina sinnen med de olika muskelgrupperna och med det inte tänkt så mycket på andra saker.

Avancerad meditation

Med tiden blir man allt skickligare på att meditera och många erfarna inom området upplever att de i princip kan meditera var som helst och när som helst. Genom att kunna infoga mediationen i sin vardag kan man ge sig själv andpauser i tillvaron och använda detta som ett verktyg då man konfronteras med stress och oro. Den inre harmonin blir allt lättare att uppnå och man kan uppleva den genom några enkla metoder. Livet blir i och med detta lite bättre och enklare.